השקעות תאגידים

תאגידים רבים, מוצאים את הצורך לייצר תשואה, בהון העצמי של התאגיד, עד למימוש ההון, בהתאם למטרותיו של התאגיד. בין אם אלו חברות ציבוריות, חברות פרטיות, רשויות מקומיות וארגונים מוניציפליים, חברות ממשלתיות, קיבוצים, או חברות מהמגזר השלישי (עמותות, חל"צים, מלכ"רים), לכל ארגון ישנם מטרות ברורות לשם מימוש ההון (בהתאם לפעילותו העיסקית של התאגיד).

לעיתים, מוצאים עצמם תאגידים, עם הון "בהמתנה", עד למציאת הזדמנות עיסקית, או מימוש פרוייקטים, לאורך תקופות לא קצרות. אזי נשאלת השאלה, כיצד גורמים להון לעבוד?

GROWTH FACTOR מלווה תאגידים על שלל סוגיהם, בקבלת החלטות השקעה, לגבי ההון העצמי של החברה. החל מסיוע בבחירת מדיניות השקעות, ומסלולי סיכונים, עריכת מכרזים לבחירת גופים מנהלים, מציאת השקעות אלטנרטיביות בהתאם למדיניות ההשקעות של התאגיד, השתתפות בוועדת השקעות של התאגיד, וכלה במימוש החלטות וביצוע בקרה שוטפת.

למי מיועד השירות השקעות תאגידים?

השירות השקעות תאגידים, מיועד תאגידים עצמם, ולנושאי המשרה בתאגיד, כגון גזברים, סמנכ"לי כספים, ומנכ"לים אשר מעוניינים לקבל סיוע ותמיכה שוטפת, בניהול ההון העצמי של התאגיד, בשווקים הפיננסים. החל משלבי קבלת החלטה בניהול הון בשווקים הפיננסים, דרך התאמת מדיניות השקעות לצרכי התאגיד, בחירת גופים מנהלים, וכלה במימוש החלטות ובביצוע בקרה שוטפת.

כיצד מתנהל השירות השקעות לתאגידים?

  • ראשית, נלמד את התאגיד, את צרכיו, רצונו, יעדייו ונסיון העבר שלו בשווקים הפיננסים. נאפיין את טווחי ההשקעה של ההון העצמי שברשותו, יחסו לסיכון, ונבחן מדיניות השקעה, במידה וקיימות.
  • נבחן את ההשקעות הפיננסיות הקיימות לתאגיד, ונעמוד על טיבן – גופים מנהלים, עלויות ניהול, המוצרים בהם מתנהלות ההשקעות, מסלולי הסיכון של כל מוצר, ומבנה הסיכונים של כלל ההשקעות הפיננסיות של הארגון.
  • לאחר הבנת התמונה הקיימת, נשקף את היתרונות והחסרונות הקיימים בתמונת המצב הראשונית, ובמידת הצורך, נציע אלטרנטיבות, והתאמות בשלל רבדים:

– מבחינת מדיניות ההשקעות – גובה חשיפה למניות, חלוקה מניתית בין מדדי המניות השונים, חלוקה בין חשיפה מנייתית בארץ ובחו"ל, חשיפה מטבעית, חשיפה לאג"ח קונצרני לעומת אג"ח ממשלתי, דירוג ממוצע של אג"ח קונצרני, חלוקה בין אג"ח שקלי לאג"ח צמוד, וכו'
שימוש במוצרים השונים – תיקי השקעות, קרנות נאמנות, מוצרים עוקבי מדד, השקעות אלטרנטיביות
שימוש ביחודיות של הגופים המנהלים השונים
– אלטרנטיבות של עלויות הניהול

  • נסייע בהכנת תכנית והצגת אלטרנטיבות, למקבלי ההחלטות השונים בתאגיד – מנכ"ל, חבריי וועדת השקעות, דריקטוריון החברה, ונשתתף בוועדת ההשקעות של החברה לשם סיוע בזמן אמת בקבלת החלטות.
  • נערוך מכרזים עבור החברה, ונסייע בבחירת הגופים (בתי השקעות, מנהלי קרנות גידור) המנהלים, אשר יממשו הלכה למעשה את מדיניות ההשקעות של הארגון.
  • נממש את החלטות החברה ונסייע בהוצאה לפועל של מדיניות התאגיד, באמצעות הגופים המנהלים השונים, ונבצע בקרה שוטפת, ונציע התאמות לאורך הדרך, בהתאם לשינויים החלים בשווקים הפיננסיים.

השקעות תאגידים באמצעות GROWTH FACTOR

בין השנים 2010 ו 2015, ניהל אורן מרמלשטיין את זרוע השיווק וההפצה של פסגות בית השקעות, לתאגידים – פרטיים, ציבוריים, חברות ממשלתיות, מוניציפלים, חברות עירניות, קיבוצים, וחברות מהמגזר השלישי. לאורך תקופה זו, התנהל למול סמנכ"לי כספים, גזברים, דירקטורים, חברי וועדות השקעה, וצבר ידע רחב בצרכים התאגידיים, ודרכי ניהול ההון של תאגידים.

אמנם, מדובר בכספי תאגיד, אך שיתופי פעולה נוצרים בין אנשים. אם התאגיד אותו אתם מקדמים, מחפש גורם אחראי, ובעל ידע, אשר יבין ויסייע בניהול ההון העצמי של התאגיד, ויספק שירות ותמיכה שוטפים, באנשי התאגיד, אורן מרמלשטיין הוא האיש, ו – GROWTH FACTOR היא המקום.

הצטרפו אלינו ותתחילו להרוויח!

דילוג לתוכן