קרנות השתלמות

קרן השתלמות הינה מוצר פנסיוני ופיננסי, אשר מאפשר חיסכון לשכירים ועצמאיים לטווח בינוני ארוך.

במקור הוקמה קרן השתלמות, על מנת שתשמש את העובדים למימון הכשרות מקצועיות כגון כנסים מקצועיים ולימודים. עד ליום זה, מורים, עושים בקרנות ההשתלמות שימוש בהתאם לייעוד זה.

יתרת המשק משתמשים בקרן השתלמות כמוצר חיסכון לטווח בינוני – ארוך, כמוצר היחיד בשוק ההון, אשר נותן פטור ממס ריווחי הון (מאז רפורמת המיסויי בשוק ההון, כל ההשקעות חבות במס ריווחי הון – שהוא 25% על רווח הריאלי).

קרן השתלמות מגיעה לבגרות לאחר 6 שנים מיום הקמתה. בבגרותה, ניתן לממשה, בדרך של משיכה הונית פטורה (כל עוד ההפקדות לקרן לא עברו את התקרה המוטבת. כל הפקדה שחרגה המתקרה המוטבת תישא במס ריווחי הון). גם לאחר הגעה לבגרות, ניתן להמשיך להפקיד לקרן, וכל ההפקדות והרווחים יקבלו באופן מיידי – סטאטוס נזיל.

מי זכאי לקרן השתלמות?

עצמאים, זכאים לבצע הפקדה לקרן השתלמות. ההפקדה תחשב כהוצאה מוכרת עד לתקרת ההוצאה המוכרת (אשר משתנה משנה לשנה). על פי סעיף 17(5א) לפקודת מס הכנסה, יכול עצמאי להפקיד לקרן השתלמות במעמד עצמאי עד 4.5% מהכנסתו החייבת (הכנסות פחות הוצאות מותרות בניכוי) שיוכרו כהוצאה מוכרת, ולא יותר מההכנסה השנתית המירבית (אשר משתנה בכל שנה).

שכירים לעומת זאת, אינם יכולים לבצע הפקדה באופן עצמאי לקרן השתלמות, כמו עצמאים, אלא המעסיק מבצע הפקדה לקרן השתלמות עבורם, כחלק מההסדר הפנסיוני. חשוב להדגיש, כי הפקדה לקרן השתלמות על ידי המעסיק, אינה מחויבת על פי חוק.

אולם, קיימים הסכמים קיבוציים וצווי הרחבה במגזרים שונים, ונוהגים שונים בסקטורים מסויימים, בהם מבצעים המעסיקים הפקדות לקרן השתלמות בעבור העובד, כחלק מהטבות השכר או תנאי העסקתו של העובד.

שכיר, אשר מקבל כחלק מתנאי העסקתו, הפקדות לקרן השתלמות, יבחר את קרן ההשתלמות (גוף מנהל, ומסלול מנוהל) אליו יבצע המעסיק הפקדות שוטפות. המעסיק ינכה משכרו של העובד את חלקו של העובד בהפקדה, ויוסיף את חלק המעסיק, וישלח את ההפקדה (חלק עובד+חלק מעביד) לקרן ההשתלמות אשר בחר העובד.

האם אני זכאי לפטור ממס על הרווחים בקרן השתלמות?

בעבור עובדים עצמאיים, אשר הפקידו עד לתקרת ההפקדה המוטבת בקרן השתלמות, יהנו מפטור מלא ממס על רייוחי הקופה שנצברו. במידה ובוצעה הפקדה שמעבר לתקרה המוטבת,  אזי רווחיה יהיו חייבים במס ריווחי הון – 25% על הרווח הריאלי.

בעבור עובדים שכירים, לפי סעיף 3(ה) ו-9(16א) לפקודת מס הכנסה, עובד שכיר יהיה פטור מתשלום מס הכנסה על הפקדות המעסיק לקרן (למרות שמדובר בהכנסה של העובד), כולל הרווחים שנצברו בקרן, לרבות הרווחים שנצברו על חלקו של העובד עצמו, ובתנאי התקיימו שני התנאים הבאים:

  • הפרשות המעסיק אינן עולות על 7.5% מהשכר הקובע
  • לא בוצעה משיכה שלא כדין אלא עם הגעת הקרן לבגרותה

במידה וביצע המעסיק הפקדה לקרן השתלמות מעבר לתקרה, תיחשב הפקדה זו כהכנסה של העובד כבר במועד ההפקדה לקרן, והעובד יחויב בתשלום מס הכנסה על סכום זה לפי מדרגת המס שחלה עליו באותו מועד (המועד שבו המעסיק העביר בפועל את התשלום שמעבר לתקרה אל קרן ההשתלמות).

כמו כן, בעת משיכת הכספים יחויב העובד בתשלום מס הכנסה בשיעור 25% על הרווח הריאלי שצברו סכומים אלה (מעבר לתקרה), וזאת אם משך את הכספים בבגרות של הקרן. אם העובד משך את כספי הקרן  לפני הגעה לבגרותה, יחויבו הרווחים במס הכנסה לפי מדרגת המס שחלה על העובד בעת המשיכה.

האם למשוך קרנות השתלמות?

קרן השתלמות הינה המוצר היחיד בשוק ההון, הפטור ממס ריווחי הון (תחת התנאים האמורים).

מרבית הציבור הישראלי, פודה את קרנות ההשתלמות עם הגעתם לבגרות, לצורך מימוש מיידי, כגון שיפוץ המטבח, החלפת רכב או טיול לכל המשפחה. אנו ב GROWTH FACTOR, מאמינים, כי טעות, לנהוג כך.

הכוח המשמעותי ביותר בעולם ההשקעות, הינו כוח הריבית דריבית. ככל שטווח ההשקעה עולה, כח הריבית דריבית יותר אפקטיבית, ומשפיע באופן מהותי יותר על שווי הנכסים. היות וקרן השתלמות פטורה ממס ריווחי הון (תחת התנאים האמורים), נכון יהיה לתת לקרן לצבור מלוא הרווחים, בתקופת זמן השקעות המירבית.

כמו כן, באספקטים של פרישה, כאשר אנו מלווים ומכינים פורשים, ומייצרים תכנית אסטרטגית לפרישה, אנו מעוניינים לדאוג כי יהיה לפורש הן מקור קיצבתי (קצבה, פנסיה חודשית) והן מקור הוני, משמעותי, אשר יכלו לסייע לו בהגשמת חלומותיו, עם פרישתו – בין אם זה טיול ביאכטה מסביב לעולם, או בין אם זו עזרה לילדיו ברכישת נכסים.

בהתאם, אנו מאמינים כי נכון, להשאיר את קרנות ההשתלמות, אף שהגיעו לבגרותם, ולהמשיך לנהלם ולייעדם, כמוצר השקעה, לטווח ארוך,  והמוצר היחיד שברשותם, אשר הינו פטור. כמובן שגישה זו, גוזרת השלכות טקטיות על ניהול יתרת הנכסים שברשות הלקוח, ועל כן,  בעת התווית אסטרטגיה פיננסית, אנו בוחנים את סך תיק הנכסים אשר בידי המשקיע.

במידת הצורך, ניתן לקבל הלוואות כנגד קרנות השתלמות נזילות, בתמורה לשיעבוד הקרן לטובת הגוף המנהל, בריביות סופר אטרקטיביות.

מי מנהל את הכסף בקופות הגמל שברשותנו?

כפי שהוסבר, קרן השתלמות הינה מוצר חיסכון טהור, הוני ופטור. את כספי החיסכון מנהלים מיטב מנהלי ההשקעות אשר מועסקים בבתי ההשקעות ובחברות הביטוח, כל גוף בהתאם לטקטיקת ניהול הנכסים שלו.

כל גוף מנהל, מחזיק מספר מסלולי השקעה, אשר נבדלים האחד מהשני ברמת הסיכון בו מנוהל המסלול. רמות חשיפה שונות לשוק המניות, לשוק החוב (אגרות חוב בדירוגים השונים), מוצרים אלטרנטיביים ולא סחירים וכו', מבדלים קופה אחת ממישניה.

בנוסף לבחירת מסלול הסיכון של קרן ההתשלמות, על המשקיע לבחור את הגוף המנהל. כאמור קופות הגמל מנוהלות נכון להיום בבתי השקעות וחברות הביטוח. כאשר לכל גוף מנהל, יש יכולות ניהול שונות, תשואות עבר שונות, סטיות תקן שונות, ותנאים מסחריים שונים.

על מנת לבחור הן הגוף המנהל והן את מסלול ההשקעות המתאים עבורך, מומלץ להיעזר באיש מקצוע אשר מכיר את השוק, ויוכל לעזור לכם לנווט את דרכם, עד לבחירת הקופה ומסלול ההשקעות המתאים עבורכם.

קרן השתלמות ב – GROWTH FACTOR

היות וקרן השתלמות הינה המוצר היחידי בשוק הפטור ממס ריווחי הון, היא מהווה כלי השקעות משמעותי, בצבירת ההון, ואלוקציית הנכסים, בתיק הנכסים של המשקיע.

בתהליך ניתוח תיק לקוח, ותהליך תכנון פיננסי, אשר אנו מציעים ללקוחותינו, אנו מתווים אסטרטגיית השקעות כוללת, תוך כדי שימוש ביתרונותיה היחודיים של קרן ההשתלמות, וכחלק מסך תיק הנכסים של לקוחותינו, תוך התאמה לטעמיו ויעדיו של המשקיע. בחינת האלטרנטיבות השונות, שימוש במוצרים הפיננסים השונים, ומיקסום פוטנציאל התשואה, תוך שמירה על צרכיהם והעדפותיהם של לקוחותינו, זו ההתמחות שלנו.

אז בין אם זה כסף שמיועד להורשה, או נכסים הוניים פטורים, במסגרת העדפות, והטעמים שלכם, אנו נבנה תכנית המתאימה בדיוק לצרכיכם, ולכוונותיכם לעתיד.

הצטרפו אלינו ותתחילו להרוויח!

דילוג לתוכן