קופת גמל

קופת גמל הינה מכשיר השקעה טהור (ללא רכיבי ביטוח, להבדיל מפוליסת מנהלים או לקרן פנסיה), אשר מיועד לחיסכון פנסיוני. ציבור החוסכים עושה שימוש במוצר, כחיסכון פנסיוני, או במעמד עצמאי, או במעמד שכיר.

כיצד נצבע הכסף, בקופות הגמל?

במידה וקופת הגמל נפתחה במעמד שכיר, ניתן להפקיד אליה מספר רכיבים: רכיב פיצויים, רכיב תגמולי עובד(חלקו של העובד בהפקדה), רכיב תגמולי מעביד (חלקו של המעביד בהפקדה), ושילוב של כל אחד מהם יחד או לחוד.

במידה וקופת הגמל נפתחה במעמד עצמאי, תבוצע אליה הפקדה של תגמולים בלבד. ההפקדה תהיה מוכרת לעצמאי בהוצאה בהתאם לתקרות המעודכנות בשנת המס הרלוונטית.

כיצד ניתן למשוך חיסכון מקופת גמל?

החל משנת 2008, ובעקבות תיקון 3, כל הכספים שיושקעו בקופת הגמל המסורתיות, יהוו חיסכון, אשר ניתן יהיה לממשו בדרך של קיצבה או היוון קיצבה בלבד, ולא בדרך של הון.

בהתאם כספים שהופקדו לקופות הגמל המסרותיות, מחולקים  בעקבות תיקון 3 ל 2 סוגי כסף. כספים שהופקדו לפני 2008, וכספים שהופקדו לאחר 2008.

הפקדות שהופקדו לפני 2008, לקופות גמל, יהיו זמינים למשיכה הונית. כספים שהופקדו לאחר שנת 2008, יהיו זמינים למשיכה בדרך של קיצבה או היוון קיצבה.

מי מנהל את הכסף בקופות הגמל שברשותנו?

כאמור בראשית דף זה, קופת גמל הינה מוצר חיסכון טהור. את כספי החיסכון מנהלים מיטב מנהלי ההשקעות אשר מועסקים בבתי ההשקעות ובחברות הביטוח, כל גוף בהתאם לטקטיקת ניהול הנכסים שלו.

כל גוף מנהל, מחזיק מספר מסלולי השקעה, אשר נבדלים האחד מהשני ברמת הסיכון בו מנוהל המסלול. רמות חשיפה שונות לשוק המניות, לשוק החוב (אגרות חוב בדירוגים השונים), מוצרים אלטרנטיביים ולא סחירים וכו', מבדלים קופה אחת ממישניה.

בנוסף לבחירת מסלול הסיכון של קופת הגמל, על המשקיע לבחור את הגוף המנהל. כאמור קופות הגמל מנוהלות נכון להיום בבתי השקעות וחברות הביטוח. כאשר לכל גוף מנהל, יש יכולות ניהול שונות, תהליכי ניהול השקעות שונים, תשואות עבר שונות, סטיות תקן שונות, ותנאים מסחריים שונים.

על מנת לבחור הן בגוף המנהל והן את מסלול ההשקעות המתאים עבורך, מומלץ להיעזר באיש מקצוע אשר מכיר את השוק, ויוכל לעזור לכם לנווט את דרכם, עד לבחירת הקופה ומסלול ההשקעות המתאים עבורכם.

כיצד ניתן לבחון את קופות הגמל השונות הקיימות בשוק?

באתר האינטרנט של משרד האוצר (גמלנט) וכן באתרים של מנהלי קופות הגמל, תוכלו למצא פרטים אודות הקופות והמסלולים המנוהלים, אשר מתעדכנים אחת לחודש.

הנתונים המפורסמים מציירים תמונה לגבי יכולותיו של הגוף המנהל, לממש את פוטנציאל התשואה אשר במסלול הסיכון הנמדד. יחד עם זאת, חשוב לזכור, כי הנתונים המפורסמים באתר הגמל – נט, הינם נתוני עבר, ואין להן כל השפעה על ביצועי מנהלי ההשקעות בעתיד.

חשוב ונכון להיעזר בהם, על מנת לקבל אינדיקציה לגבי התמודדותו ויכולתיו של הגוף המנהל, בעבר, בתקופה הנבחנת, ביחס לשוק ולמתחרים, אך חשוב לזכור, שאין בכך כל הבטחה לעתיד. על כן, גם לאחר ביצוע הבחירה, של הגוף המנהל, ושל המסלול המנוהל, חשוב לעקוב אחר ביצועי הקופות שברשותכם, ולוודא כי בחירתכם נכונה, היות ובכל רגע נתון ניתן לשנותה.

שינויים בקופות הגמל אשר ברשותי

בכל רגע נתון יכול בעל החיסכון, להחליט לשנות מסלול, או להחליף גוף מנהל (באמצעות ניוד הקופה לגוף מנהל אחר), ללא פגיעה בזכויות, בוותק, או בצבע הכסף של הקופה ושל הנכסים המוחזקים בקופה.

כל שינויי או ניוד של הכספים, שומר על כל נתוני העבר של הקופה, משמע אותה זהות בסוג הכספים (פיצויים/ תקבולים),  שמירה על צבע הכסף (בהתאם למועד הפקדתם), מועד הפקדת הנכסים לקופה וכו'… ואינו גורר אירוע מס.

תיקון 190 באמצעות קופות גמל

תיקון 190, אשר נכנס לתוקפו ב 2012, מאפשר לבני הגיל השלישי, להפקיד סכום חד פעמי לקופת גמל, ולהינות מתשלום מס מופחת על הרווחים שיצטברו בקופה.

על פי תיקון 190, אדם אשר בצע הפקדה לחיסכון בקופת גמל, ויכיל עליה (יש לבקש זאת בעת ההפקדה) את תכולת התיקון, יהנה מהטבת מס העומדת על 15% מהרווח הריאלי שתצבור הקופה נכון לרגע המשיכה, לעומת יתרת המוצרים הפיננסיים בשוק ההון אשר חייבים במס ריווחי הון – 25% על הרווח הריאלי. בנוסף, תעמוד לרשות החוסך אפשרות בחירה גם לממש את הכספים בדרך של קיצבה, אזי הקצבה כולה תהיה פטורה ממס.

יתרון נוסף של התיקון, הוא שימוש בקופת הגמל ובתיקון 190, ככלי לשימוש העברת נכסים בין דוריים. השקעה בקופת גמל בתיקון 190, מאפשרת מינויי מוטבים ותכנון עיזבון, תוך העברת יתרות הקופה ליורשים.

במידה והמשקיע הלך לעולמו טרם הגיעו לגיל 75, יהנו המוטבים מפטור מלא על הרווחים. במידה, והחוסך הלך לעולמו לאחר גיל 75, יוכלו המוטבים "להיכנס לנעליו" ולמשוך את הנכסים בפטור ממס ריווחי הון, ועם חבות נומינאלית של 15%, או לממשם בדרך של קיצבה, אשר תהיה כולה פטורה (למעשה יכנסו לנעליו של הנפטר).

חשוב לציין, כי משיכה מלאה של כל הנכסים, אשר הופקדו לקופת הגמל תחת התיקון, בדרך הונית כמפורט, מחייבים רובד פנסיוני ראשון של פנסיית מינימום, והליכה לפקיד שומה לצורך קבלת פטור בגין הקיצבה המזכה.

ניהול קופת גמל ב IRA

IRA הינו ראשי תיבות של Individual Retirement Account, והינו ניהול קופת גמל באופן אישי. זה למעשה קופת גמל לכל דבר ועניין, אשר מאפשרת לכם או למי מטעמכם, לקבל שליטה מלאה על ניהול כספי הגמל וההשתלמות אשר ברשותכם.

במקום לבחור באחד מהמסלולים המוצעים בגופים המנהלים השונים, (תחת עמידה בתנאי סף מסויימים), יש באפשרותכם, לבחור ב IRA. בחירה במסלול זה (בגופים המאפשרים השקעה ב IRA), תעניק לכם גישה לפלטפורמת מסחר, דרך חבר הבורסה של הגוף המנהל, באמצעותה תנהלו את כספיכם באופן ישיר, ע"י רכישה עצמאית של ני"ע, ועל פי שיקול דעתכם הבלעדי.

ניהול קופות גמל באמצעות GROWTH FACTOR

קופת גמל, ככלי לחיסכון פנסיוני טהור, הוא כלי מצויין, אשר יש לעשות בו שימוש, בהתאם להסתכלות כוללת על סך נכסיו של המשקיע, ועל ההסדר הפנסיוני הפעיל אשר ברשותו.

ב – GROWTH FACTOR אנו מציעים ללקוחותינו לעשות שימוש בכלי זה, במקומות בהם ייצר עבורם ערך מוסף, הן מבחינת הסדרים הפנסיוניים הפעילים, והלא פעילים אשר ברשותם, תוך מתן המלצה בנוגע למסלול הסיכון אשר "מדבר" עם יתרת נכסיהם הפנסיוניים והפיננסיים, והן מבחינת הגוף המנהל אשר מתמחה במסלול המתאים עבורם.

בנוסף, ללקוחותינו הרלוונטיים, אנו מציעים לעשות שילובים פיננסים עם ניהול IRA או תיקון 190 לצורך  בניית תמהיל השקעות נכון יותר מבחינת מס. לדוגמא,  למשקיעים אשר קרבים לערב פרישתם, אנו מציעים לעשות שימוש בתיקון 190, באמצעות חיסכון בקופת גמל, כחלק מתהליך תכנון וליויי לפרישה, כחלק מתהליך ניתוח תיק לקוח וכחלק מהתהליך תכנון פיננסי.

השימוש בקופת גמל, ככלי פיננסי, ופנסיוני, מאפשר גיוון רחב בתיק הנכסים של הלקוח, הן מבחינת הטבות מס (כגון תיקון 190), הן מבחינת המסלולים והגופים המנהלים השונים, והן בהשקעות מותאמות אישית (IRA). השימוש בקופת גמל, מציג שלל אפשרויות בחירה, אשר יש לנצלם בהתאם לטעמיו, העדופתיו, ותיק נכסיו של כל משקיע ותא משפחתי/

בחינת האלטרנטיבות השונות, שימוש במוצרים הפיננסים השונים, ומיקסום פוטנציאל התשואה, תוך שמירה על צרכיהם והעדפותיהם של לקוחותינו, זו ההתמחות שלנו.

אז בין אם זה כסף שמיועד להורשה, או נכסים פנויים, במסגרת העדפות, והטעמים שלכם, אנו נבנה תכנית המתאימה בדיוק לצרכיכם, ולכוונותיכם לעתיד.

הצטרפו אלינו ותתחילו להרוויח!

דילוג לתוכן