תיק השקעות

תיק השקעות הינו מוצר פיננסי, אשר מיועד לניהול הון ונכסים פנויים. נכסים פנויים משמע נכסים נזילים, אשר אינם כלואים במוצרים פנסיוניים, או נדל"ניים, וניתן להשקיע אותם בשוק ההון, על מנת לייצר תשואה.

תיקי ההשקעות המסורתיים, מנוהלים בבורסות לני"ע, בארץ ובעולם, באמצעות רכישה של ני"ע כגון מניות, אג"ח, תעודות סל, קרנות נאמנות, סחורות, מטבעות או כל נכס פיננסי הנסחר בשווקי ההון השונים.

כיצד מתבצע ניהול תיק השקעות?

ניהול תיק השקעות יכול להתבצע באופן עצמאי, או באמצעות מנהל השקעות. להבהרה, ני"ע המוחזקים בחשבון הבנק, באמצעות יועץ השקעות בבנק, איננו מנוהל – הגדרתית, אלא תיק מיועץ.

  • תיק המנוהל באופן עצמאי, ינוהל על ידי בעל הנכסים עצמו, דרך מערכות מסחר  – כגון, חשבון הבנק של הלקוח בו מוחזקים הנכסים, חשבון למסחר עצמאי בבתי ההשקעות השונים, המאפשרים ניהול תיקים דרך פלטפורמות המסחר שלהם, ואף באמצעות ברוקראג'ים (חדרי מסחר) זרים למסחר בשווקים זרים.
  • תיק מנוהל באמצעות מנהל השקעות. במצב זה, מעביר בעל הנכסים/המשקיע את שיקול הדעת בבחירת הנכסים, ניהול אסטרטגיית וטקטיקת ההשקעות, לגוף מנהל ולמנהל השקעות מקצועי, אשר יפעל בזמן אמת, על מנת לממש את מדיניות ההשקעות של המשקיע, בהתאם למדיניות הסיכון שבחר, לשם השאת תשואה.

היכן מוחזקים הנכסים הפיננסים בתיק השקעות מנוהל?

תיק מנוהל יכול שיתנהל בחשבון הבנק של המשקיע, באמצעות פתיחת חשבון בנק יעודי לצורך ניהול השקעות בלבד. בחשבון הייעודי, מוענק יפוי כח לביצוע פעולות בלבד, למנהל ההשקעות הנבחר,  אשר יפעל באמצעות פקודות קנייה ומכירה ישירות בחשבון המשקיע, ובשקיפות מלאה.

אין למנהל ההשקעות/מיופה הכח, הרשאה לבצע פעולות של משיכה/הפקדה או כל שינויי בנכסי החשבון, למעט פעולות קנייה ומכירה של ני"ע. בדרך זו, הנכסים נשארים ומוחזקים בחשבון הבנק של הלקוח.

אפשרות נוספת הינה לבצע ניהול של תיק השקעות, תחת חבר הבורסה של הגוף המנהל. בדרך זו, מעביר בעל הנכסים את שווי הנכסים המיועד לניהול לחשבון יעודי תחת חבר הבורסה (הגוף המוסדי המנהל), והנכסים מנוהלים בחשבון יעודי, אשר מוחזק בנאמנות, תחת חבר הבורסה כאמור.

בחשבון זה, ובהתאם למדיניות ההשקעות שנקבע, מתבצע ניהול התיק, ובשקיפות מלאה – דרך חבר הבורסה. בדרך זו, הנכסים עוזבים את חשבון הבנק של הלקוח, ומנוהלים בחשבון נאמנות תחת הגוף המנהל כאמור(חבר הבורסה).

למי מתאים ניהול תיק השקעות?

ניהול תיק השקעות מתאים הן למשקיעים תאגידיים, והן למשקיעים פרטיים.

נכון להיום, המוצר הפיננסי היחידי, המאפשר לתאגידים לנהל הון המצויי תחת חשבונות התאגיד בהתאם למיניות השקעות שהם בחרו, הוא תיק מנוהל.

על כן, מרבית התאגידים, אשר ברשותם הון פנויי, המעוניינים בניהול שוטף של תיק הנכסים (שאיננו מבוצע באופן עצמאי על ידי מנהלי כספים של החברה) הוא באמצעות תיק השקעות.

באמצעות תיק מנוהל, ינהל מנהל השקעות, את ההון הפנויי של התאגיד, בהתאם לטווחי ההשקעה, מדיניות הסיכונים ופוטנציאל התשואה הרצוי, שהגדירו מנהלי התאגיד.

בנוגע למשקיעים פרטיים, אלטרנטיבת ניהול תיק השקעות, רלוונטית, במידה וקיימים כאמור נכסים/הון נזיל ופנויי, אשר בעל הנכסים אינו מעוניין להתערב בניהול השוטף של תיק הנכסים, פרט להגדרת הסיכון, טווחי ההשקעה, ופוטנציאל התשואה הרצויי, ומעוניין בגורם מקצועי, אשר יבצע ניהול שוטף, מקצועי, עיקבי ומסודר, בתיק הנכסים/בהון הפנויי אשר ברשותו.

כלל, הן בעבור משקיעים תאגידיים, והן בעבור משקיעים פרטיים, ניהול  השקעות מיועד לנכסים אשר טווח ההשקעה שלהם אינו קצר. נכסים בעלי טווח השקעה קצר, אשר מיועדים למימוש בטווח הקרוב, לא נכון שיושקעו בשווקים הפיננסיים, אלא ימתינו לצורך מימושם בהתאם ליעד/צורך שהוגדר.

תיקי השקעות מיועדים לניהול בטווח בינוני-ארוך. היות וניהול השקעות מבוסס על מימושם של תהליכים כלכליים, והשפעתם על ני"ע בשווקים הפיננסיים, לצורך יצירת תשואה, ומכיוון שמימושם של תהליכים כלכליים לוקח זמן, על מנת שיתאפשר למנהל ההשקעות לממש את פוטנציאל התשואה, נדרשים טווחי השקעה לא קצרים, סבלנות, הבנה ונסיון בשווקים ובמוצרים הפיננסיים. אלו מצויים למכביר אצל מנהלי ההשקעות המקצועיים.

כיצד לבחור את רמת הסיכון בתיק ההשקעות או את מנהלי ההשקעות?

בעולם בכלל, וישראל בפרט, קיימים גופים רבים העוסקים במתן שירותי ניהול השקעות. כל גוף מעסיקים מנהלי השקעות בעלי התמחות וניסיון שונים, וכל גוף, מנהל השקעותיו בהתאם למדיניות סיכון, ותהליכי ניהול השקעות שונים, באמצעות מוצרים פיננסיים שונים וכו'.

היות ולכל גוף/מנהל השקעות ישנה התמחות היחודית לו, לכל גוף/מנהל השקעות ישנם ניסיון, וביצועי עבר שונים, כל גוף מנהל מתמקד במוצרים פיננסים שונים, נכסים פיננסים שונים, ואף שווקים פיננסים שונים, נכון יהיה עבור המשקיע, בין אם תאגידי ובין אם פרטי, להיעזר באיש מקצוע בבחירת מנהלי ההשקעות המתאימים לו.

בעניין רמת הסיכון בתיק המנוהל, גם כאן נכון להיעזר בגורם מקצועי, אשר יוכל לאפיין את צרכי המשקיע, אהבתו/שנאתו לסיכון, טווחי ההשקעה ומטרות הנכסים, ולהציג אלטרנטיבות סיכון שונות, ולהסביר את משמעותן.

ניהול תיק השקעות באמצעות GROWTH FACTOR

Growth Factor איננה עוסקת בניהול תיקי השקעות.

כחלק מהשירותים שאנו מעניקים ללקוחותינו, אנו מציאים פתיחת תיק השקעות, כאשר המוצר הינו רלוונטי ויכול לייצר ערך ללקוחותינו, בהתאם לתיק הנכסים, מטרות הנכסים, טווחי ההשקעה, שווי הנכסים המנוהל, ובהתאם לפרמרטרים היחודיים של כל לקוח.

בהתאם לאיפיון הצרכים שאנו מבצעים לכל לקוח ולקוח, נציע לעשות שימוש במוצר תיק מנוהל, ואף נצביע על רמת הסיכון הרלוונטית, ולצידה נסביר את פוטנציאל התשואה הגלום. כחלק מהליך ההתאמה, אף נציע מספר אלטרנטיבות, לגופים מנהלים שונים, תוך הדגשת מאפייניו היחודיים של כל גוף מנהל/מנהל השקעות, ונבצע יחדיו, בחירה מושכלת בגוף המנהל, באופן הניהול, וברמת הסיכון.

לאחר פתיחת תיק או תיקי ההשקעות, בגופים/מנהלי ההשקעות השונים שבחרנו, נבצע מעקב שוטף, על ניהול התיק, ועל מנהלי ההשקעות עצמם, ונעדכן במידת הרלוונטיות, בהתאם לתמורות בשווקים הפיננסים מחד, ובהתאם לשינויים במאפייני הלקוח מצד שני.

מערכת יחסים הדדית, זוהי מילת המפתח בכל הקשור לניהול נכסים פיננסיים, לרבות ניהול תיקי השקעות. מערכת יחסים ארוכת טווח  – זו ההתמחות שלנו. כך שבמידה ואתם מעוניינים לבחון את המוצר, תיק מנוהל, GROWTH FACTOR, היא המקום עבורכם.

הצטרפו אלינו ותתחילו להרוויח!

דילוג לתוכן