השקעות אלטרנטיביות

השקעות אלטרנטיביות הינם קרנות השקעה פרטיות אשר משקיעות בבסיסי נכסים אשר אינם מניות, אג"ח ומזומן. ישנן אינסוף השקעות או נכסים אלטרנטיביים, המתמחים החל בנכסים מוחשיים כמו אמנות או מתכות יקרות ועד נכסים פיננסיים כגון קרנות הון סיכון, קרנות גידור, קרנות השקעה בנדל"ן, קרנות אשראי עיסקי/פרטי, קרנות אשראי חברתיות, קרנות השקעה בסחורות(קומודיטיז), קרנות המשקיעות בתוחלת חיים וכו'…

השקעות אלטרנטיביות אינן נסחרות בבורסות בארץ או בעולם, אלא מושקעות בערוצים יותר מסורתיים. השקעות אלטרנטיביות הן לרוב קרנות השקעה פרטיות, שבדרך כלל מאוגדות כשותפות מוגבלת: מנהל הקרן הוא השותף הכללי ואילו המשקיעים הם השותפים המוגבלים.

קיים עולם שלם של אפשרויות השקעה, כאשר אנו מדברים על עולם ההשקעות האלטרנטיביות, מעבר לשווקי המניות. לאורך העמוד, נתאר את הפוטנציאל הגלום בהשקעות אלטרנטיביות, כיצד הם שונות מהשקעות מסורתיות, מה סוגי ההשקעות האלטרנטיביות, וכיצד לבחור בין שלל האפשרויות.

במה שונות השקעות אלטרנטיביות מהשקעות בשווקי המניות?

כיוון שהשקעות אלטרנטיביות אינן נסחרות בשווקי המניות, השקיפות, הנזילות והתמחור שלהן נוטה להיות מאתגר יותר ביחס למניות או אג"ח קונבנציונאלים.

לדוגמא מאוד קל למצוא כיצד מתנהגת מניית APPLE, אבל מאוד קשה להבין כיצד מתנהגים נכסים נישתיים, אלטרנטיביים, כמו חווה חקלאית. על אותו משקל, מאוד קל למכור 500 מניות של APPLE לעומת מכירה של 500 דונם של קרקע חקלאית.

אף על פי זאת, זהו כוחה של קרן השקעה אלטרנטיבית, היות ונכסים אלטרנטיבים מתנהלים בקורלציה לשוקי ההון, לרוב, הם לא יושפעו ממימושים אשר חלים בשווקי ההון המסורתיים.

מה הפוטנציאל הגלום בהשקעות אלטרנטיבית?

השקעות אלטרנטיביות הם דרך נבונה לגוון את תיק הנכסים של התא המשפחתי, ולהקטין את החשיפה לשווקי המניות, ולתנודתיות המאפיינת אותם. תיקי ההשקעות המודרניים כוללים הן השקעות מסורתיות והן השקעות אלטרנטיביות, שהמתאם שלהן לתיק ההשקעות המסורתי הוא נמוך.

ברגע שמבצעים פיזור של תיק הנכסים הן בהשקעות מסורתיות והן בהשקעות אלטרנטיביות – התיק יהיה יעיל יותר, כלומר הסיכון שלו ירד ביחס לתשואה. על כן, כל משקיע חשוב שימצא את השילוב האופטימלי של הנכסים, שבאמצעותם יבנה את התיק היעיל ביותר עבורו.

פוטנציאל נוסף הגלום בקרנות השקעה אלטרנטיביות, היא האפשרות להשקיע בהם באמצעות נכסים פנסיוניים, המנוהלים באמצעות IRA, להם יתרונות משמעותית מבחינה מסויית.

מה חשוב לדעת על קרנות השקעה אלטרנטביות, לפני שמשקיעים בהן?

לרוב, תשואות גבוהות, הולכות יד ביד עם סיכון גבוה יותר, וכך גם במקרה של קרנות השקעה אלטרנטיביות. על כן, בעת בחירת קרן השקעה, יש לבצע בדיקת נאותות, ולבחון את הקרן, על מנת לבחור את הקרן המתאימה עבורכם.

תמיד יהיה גלום סיכון בקרן, ועל כן חשוב להבין את מהות הסיכון, את פוטנציאל התשואה, אופן ואסטרטגיית ניהול ההשקעות של מנהלי הקרן, ניסיונם, וייעדייהם, ולראות שאתם נמצאים באזור הנוחות שלכם, במידה ואתם משקיעים בקרן. בנוסף, יש לשאול שאלות בנוגע עלויות הניהול ודמי הצלחה, נזילות וקלות מימוש (LOCK-UP), הודעה מראש וזמן למימוש חלק/כל ההשקעה.

ברגע שאתם שבעי רצון מהתשובות שניתנו בגין כל השאלות הללו, אזי תוכלו להוסיף נכסים והשקעות אלטרנטיביים, לתיק הנכסים שלכם.

מה הם סוגי ההשקעות האלטרנטיביות הקיימות?

 • נדל"ן – אחת מההשקעות האלטרנטיביות היותר ידועות ונפוצות. קיימות אפשרויות רבות בתחום קרנות ההשקעה המתמחות בנדל"ן, החל מטווחי ההשקעה, וכלה בסוג הנדל"ן. החל מקרנות השקעה בנדל"ן בארץ, או בחו"ל, השקעות בדיור מוגן ( לדוגמא section 8 בארה"ב), השקעות בנדל"ן מניב (כגון קרנות ריט) או בנדל"ן פרטי.
 • משכנתאות –  מתן הלוואה ללוים כנגד שיעבוד נדל"ן. אלו למעשה הלוואות(משכנתא) פרטיות אשר מוענקות לבעלי משכנתא פרטית (במקום משכנתא בנקאית), לרבות קבלת בטחונות על הנכס, כאשר ההלוואה מהווה כ 60%-70% משווי הנכס.
 • הון מניות פרטי –  הכוונה להשקעה בחברות אשר אינן מונפקות לציבור, וניתן לרכוש בעלות בחברות הללו באמצעות רכישת הון מניות פרטי (לא מונפק). סוג השקעה זו מאפיינת משקיעים ראשוניים בשלבי SEED של חברות הי טק, וכו'
 • אדמות חקלאיות – בדומה להשקעות נדל"ניות, השקעה באדמה חקלאית הינה בעלת פוטנציאל השבחה גבוהה. היות וזו השקעה נישתית, חשוב להתייעץ בנושא עם מקצוענים בתחום הנד"לן בכלל וקרקעות חקלאיות בפרט.
 • השכרת ציוד – קרנות השקעה המתמחות בהשכרת ציוד, לדוגמא השכרת ציוד חקלאי לחקלאיים. סוגי הציוד יכולים לנוע מציוד מכני כבד לתחום הבנייה, ציוד חקלאי וכלה בציוד רפואי. קרנות המתמחות בהשכרת ציוד, נותנות למנהל הקרן, לבצע את הליך בחירת וניהול ההשקעה, ואתם למעשה נהנים מהפירות כמשקיעים בקרן.
 • אמנות ופרטי אספנות –  לשם השקעה בפרטי אספנות ויצירות אמנות, נדרשים ידע בעולם זה והמון סבלנות, על מנת לתכנן ולצפות עליית ערך של פריטים אלו לאורך זמן. היות וקשה לעמוד שינויים בתחום זה, זו ירייה באפלה, השקעה בסיכון גבוה.
  בתחום זה קיימות גם קרנות המשקיעות באמנות פיננסית ((Art Finance fund – שזו למעשה קרן אשראי, שמעניקה הלוואה לבעל יצירת אמנות, כאשר יצירת האמנות משמשת כבטוחה להלוואה.
 • Timberland/ צמיחת יערות – היות ותעשיית הריהוט מבוססת ברובה על עץ, קיימות אפשרויות השקעה בעץ. למעשה זו השקעה בייעור, החל משתילת עצים, וכלה בקצירתם ומכירתם לתעשיית העץ. להשקעה בייעור קיים פוטנציאל השקעה רבה היות ותעשיית הרהיטים מבוססת ברובה על עץ, ועל ביקוש קשיח לעץ, אשר אינו צפוי להיעלם. בנוסף, להשקעה מזוג זה אין שום קורלציה לשווקים הפיננסיים. יחד עם זאת, מדובר שהקעה אורכת טווח, לאור זמן הגעתם הממושך, של העצמים לבגרות וקצירה.
 • קרנות Private Equity – קרנות מסוג זה רוכשות בעלות  בחברות, ומקבלות שליטה בחברה, על מנת להשפיע על דרך הניהול של החברה, ולסייע לה להגיע להשבחה מהירה. ברגע שהחברה נרכשת, מבצעים ארגון מחדש של פעילות החברה, על מנת למקסם ריווחיות, ולמכור אותה ברווח מהיר.
  ישנן קרנות PE, אשר פועלות בתחום של חברות במצוקה, ורוכשות חוב של חברות אשר נמצאת במצוקה תזרימית, ומשתלטות על החברה, מתוך מטרה לארגן מחדש פעילותה למכור אותה רווח.
 • קרנות הון סיכון Venture Capital – כמו קרנות Private Equity, הינן קרנות הרוכשות בעלות/מניות בחברות, קטנות יותר, מתוך מטרה להשביח אותן בטווח הארוך. ההבדל בין קרנות PE לקרנות VC הוא לרוב בטווח ההשקעה, בעוד קרנות PE מחפשות לבצע השבחה ומכירה בזמן קצר, קרנות VC משקיעות לטווח ארוך יותר. לרוב קרנות VC ילוו חברות לאורך מספר סבבי גיוסי הון, וילוו את החברה עד למזוג, רכישה או הנפקה.
 • קרנות גידור – קרנות גידור הן אחת מההשקעות האלטרנטיביות היותר מתוחכמות. קרנות גידור משתמשות באסטרטגיות השקעה פיננסיות שונות, על מנת לייצר תשואה למשקיעים. קרנות גידור יכולות להשקיע בכל אחת מהתחומים הרשומים לעיל, באמצעות מנהלי השקעות מוכשרים אשר יקבלו את החלטות ההשקעה.

  חלק מקרנות הגידור משתמשות באסטרטגיות ייחודיות ומתוחכמות לצורך ניהול השקעותיהן. אסטרטגיות אלו נבנות באמצעות אלגוריתמים מתמטיים וסטטיסטיים מורכבים (הנדסה פיננסית). תוך אמידה מתמדת של רמות התשואה והסיכון הנגזרים מביצוע ההשקעות.
  הכוונה של חלק מהאסטרטגיות בהן נוקטות קרנות הגידור היא להבטיח שהתשואה המתקבלת תהיה בלתי תלויה בתנודתיות השווקים הפיננסיים.

  קרנות הגידור מנסות לייצר תשואה חיובית למשקיעים – ללא תלות במצב השוק, כלומר לייצר תשואה אבסולוטית גבוהה ככל האפשר עם קורלציה קטנה לתשואת השוק. לצורך ההסבר נעזר בנוסחא בסיסית מתחום המימון: Y = α+ βx

הפרמטרים בנוסחה הם:

 y = תשואת קרן הגידור 

 X = תשואת שוק הייחוס (למשל, תשואת מדד תל-אביב 100 )

β = רמת המתאם (הקורלציה) בין תשואת השוק לתשואת קרן הגידור

α = התשואה האבסולוטית של קרן הגידור, שאינה תלויה כלל במצב השוק זוהי התשואה שמתקבלת כאשר תשואת השוק היא אפס.

המטרה של קרנות הגידור היא לייצר "אלפא" גבוה ו"ביתא" נמוך ככל האפשר (ביתא השואף לאפס). כלומר, המטרה היא לייצר תשואה אבסולוטית גבוהה ככל האפשר, שאינה תלויה בביצועי השוק, עם מתאם נמוך ביותר לתשואת השוק.

זאת, בניגוד לקרנות הנאמנות, תיקי השקעות, פוליסות חיסכון, קופות גמל, קרנות השתלמות קרנות פנסיה או פוליסות מנהלים, שרמת הקורלציה שלהן לשוק היא גבוהה מאוד היות ומשקיעים ישירות במניות ואג"ח בשווקים הפיננסיים. באמצעות שימוש באסטרטגיות מתוחכמות ולא שגרתיות – ניתן להפחית את הקורלציה עם השוק.

האסטרטגיה המסורתית והבולטת ביותר בתעשיית הגידור היא "לונג-שורט אקוויטי"

 • Long/Short equity – זוהי האסטרטגיה בה נוקטות רבות מקרנות הגידור. דוגמה לאסטרטגיה כזו היא רכישת מניה מסוימת, ובמקביל ביצוע פעולת "שורט" (מכירה בחסר) על מניה אחרת או על המדד אליו שייכת המניה. פעולת ה"שורט" מתבצעת באמצעות השאלה של מניות או תעודות סל, בכפוף לביטחונות הנדרשים. כך לדוגמה, אם אנו מאמינים במניית בנק כלשהו לטווח הארוך, אבל אנו רוצים לנטרל את סיכון השוק, נקנה את מניית הבנק הספיציפי, ונמכור בחסר את מדד מניות הבנקים, או לחלופין, את מניית אותו בנק.
  אסטרטגיות הגידור הנ"ל מקטינות את הסיכון של הקרן, כלומר מורידות באופן ניכר את סטיית התקן (התנודתיות) של התשואה.
 • Fund of Funds – אגד קרנות, אשר יכול לכלול בתוכו מספר קרנות השקעה מאותו תחום, או קרנות השקעה מתחומים שונים, על פי התחומים המפורטים לעיל. אגד קרנות מאפשר למשקיעים אשר אינם עומדים ברף הכניסה לקרנות גידור, או לקרנות ההון סיכון, להשקיע בחברות הללו, באמצעות האגד קרנות. מנהל האגד, מבצע את בדיקת הנאותות ובוחר את הקרנות על סוגיהם השונים, אשר יוחזקו באגד. אנו כמשקיעים נהנים מהפירות של התשואה המשוקללת, בגין הקרנות המוחזקות באגד.
 • סחורות – סחורות הינם נכסים מוחשיים, אשר משמשים לייצירת מוצרי צריכה. קיימים סוגים שונים של סחורות, כגון סוגים שונים של מתכות, יבולים, דלקים, בעלי חיים (צאן, בקר, עופות..) וכו'. ישנם גם סחורות רכות אשר לא ניתן לאחסן אותן לאורך זמן כגון כותנה, סוכר קפה וכו'. משקיעים יכולים למכור ולקנות סחורות ישירות בבורסות הסחורות או באמצעות נגזרים ואופציות. אחד היתרונות של השקעה בסחורות, הינו שסחורות היא בין ההשקעות הבודדות אשר נהינות מאינפלציה במידה וקיימת. מאידך, זו השקעה בסיכון ותנודתיות גבוהים, היות וסחורות דורושת שטחי אחסון רבים, חיי מדף משתנים, נותנים להשפעות מפגעי מזג אויר וכו'…
 • מוצרים מובנים – מוצרים מובנים הינם  ניירות ערך היברידיים, אשר מורכבים מאופציות ונגזרים על אג"ח ומניות. מטרת המוצר המובנה הוא לנצל תחזית מסויימת בנוגע לשוק/מנייה/ חברה, ואף להגן על ההשקעה במידה והתחזית איננה מתממשת. כמובן השקעה במוצרים מובנים הינה השקעה בסיכון גבוה, ונכון להתייעץ עם בעל מקצוע בעת  השקעה במוצר מסוג זה.

  קיימות השקעות אלטרנטיביות נוספות כגון קרנות המשקיעות במימון ליטגציה, קרנות המשקיעות במימון לתעשיית הקולנוע(הפקת סרטים), קרנות המשקיעות בעולם התעופה(מימון לרכישת כליי טיס מסחריים), קרנות המשקיעות בחוב מסוג מזנין, קרנות המשקיעות בתוחלת חיים וכו'.

  היות וההיצע בעולם ההשקעות האלטרנטיבי הינו רחב, נכון לבחון כל השקעה, יחד עם גורם מקצועי שיסייע בהסברת גורמי הסיכון של הקרן, את הפוטנציאל הגלום בה, ויבחן עמכם, האם הקרן מתאימה לכם כמשקיעים.

השקעות אלטרנטיביות ב Growth Factor

עולם ההשקעות האלטרנטיביות הינו עולם בפני עצמו. המגוון הרחב הקיים בין סוגי ההשקעה האלטרנטביות, ומכשירי ההשקעה האלטרנטיביים דורש הבנה והתמחות, אשר לרוב קיימת בקרב מצומצם של אנשי מקצוע.


אם אתם מעוניינים לגוון את תיק ההשקעות שלכם באמצעות השקעות אלטרנטיביות, אך לא יודעים מהיכן להתחיל, Growth Factor, תסייע לכם להבין, לברור ולבחור את ההשקעה האלטרנטיבית, המתאימה עבורכם.

הצטרפו אלינו ותתחילו להרוויח!

דילוג לתוכן