ביטוח תאונות אישיות – הגנה מפני אובדן הכנסה

מה זה פוליסת ביטוח תאונות אישיות?

לצערנו , ולשמחתנו, החיים מלאי הפתעות. חלק מההפתעות אשר מעמידים בפנינו החיים, אינן נעימות, כגון תאונות. תאונות עלולות לקרות לכל אחד, בכל זמן ובכל מקום, במהלך חופשה, או בדרך לעבודה, באימון ריצה, או בגינה עם הילדים. במידה, ומי מבני המשפחה עובר תאונה, נדרש סכום כספי לשימוש מיידי.

פוליסת תאונות אישיות הינה פוליסת המבטיחה פיצויי כספי, וללא צורך בהוכחת הוצאות.

הכיסויי היסודי בפוליסה הינו, פיצויי במקרה של מוות כתוצאה מתאונה, אשר תביא במישרין למותו של המבוטח, בתוך שנה מיום התאונה.

לכיסויי היסודי כאמור, מוסיפים מספר הרחבות כמפורט:

  • נכות מתאונה – פיצויי בגין נכות הנגרמת למבוטח כתוצאה מתאונה. במקרה זה  של אבדן תפקוד (גפיים – ידיים ורגליים, ראייה או שמיעה) תשלם חברת הביטוח למוטב סוכם פיצויי כמפורט בפוליסה.
  • נכות תמידית וצמיתה – פיצויי בגין נכות רפואית תמידית וצמיתה, חלקית או מלאה, אשר תגרם למבוטח עקב תאונה, ואינה בגדר של אבדן תפקוד כמפורט בסעיף לעיל, תשלם חברת הביטוח הבטוח למוטב סוכם פיצויי כמפורט בפוליסה.
  • שברים וכוויות עקב תאונה – במקרה של תאונה שגרמה לשברים ו/או כוויות מדרגה שנייה או שלישית יקבל המבוטח פיצוי.
  • פיצויי יומי בגין אשפוז בבית חולים עקב תאונה – פיצוי כספי יומי אשר ישולם למבוטח במקרה של תאונה שכתוצאה ממנה אושפז המבוטח בבית החולים
  • מצב סיעודי שארע עקב תאונה – פיצוי כספי חד פעמי בגין הפיכתו של המבוטח לסיעודי כתוצאה מתאונה, אשר בגינו הוא אינו מסוגל לבצע בכוחות עצמו חלק מהותי מהפעולות היומיות (ADL).

אלו הם הכיסויים הבסיסיים בפוליסת תאונות אישיות.

האם יתקבל פיצויי בעת תאונה עקב נסיעה על רכב דו גלגלי?

בעידן בו אופניים חשמליות, קורקינטים חשמליים, הפכו לכלי תחבורה מרכזיים בנוף העירוני, יחד עם רכיבה על אופנוע, קיים צורך בעידכון הפוליסה, למי מהמבוטחים אשר משתמש בכלי תחבורה אלו.

פוליסת תאונות האישיות הסטנדרטית איננה מעניקה פיצויי, בגין נזק, כמפורט לעיל, אשר נגרם עקב תאונה כלי רכב דו גלגלי, אלא אם נרכשה לכך הרחבה מיועדת. כיסוי לנהיגה ו / או רכיבה ברכב דו גלגלי ממונע (הכולל גם רכיבה על קורקינט ממונע, טרקטורון, אופניים חשמליים, או כל כלי תחבורה אחר דו גלגלי ממונע)​, נדרשים למי שעושה בכלי תחבורה אלו שימוש, במידה ומעוניין לקבל פיצויי כאמור, במקרה של תאונה תוך שימוש באחד מכלי רכב אלו.

האם יתקבל פיצויי עקב תאונת סקי?

כל העוסקים בתחביבים מסוכנים או פעילויות מסוכנות כגון סקי, סנפלינג, פעילות אתגרית וכו'… נדרשים לרכוש הרחבה "כיסויי לתחביבים מסוכנים", על מנת שיהיו זכאים לקבלת פיצויי כמפוטר לעיל, במקרה של תאונה עקב העיסוק בתחביב המסוכן.

נספח נכות תעסוקתית

נספח נכות תעסוקתית בפוליסת תואנות אישיות, מספק מענה במצב של אי יכולת השתכרות עקב תאונה. במקרה של אי יכולת השתכרות, עקב תאונה, יתקבל תוך זמן המתנה קצר, פיצויי יומי על פי המפורט בפוליסה, וככל שישהה המובטח במצב של נכות תעוסקתית.

נספח זה מאפשר לקבל פיצויי, ללא הוכחת יכולת השתכרות (כמו בפוליסת אכ"ע), אשר נגרמים לו עקב תאונה. הפוליסה מעניקה למבוטח פיצוי כספי יומי במקרה של אובדן כושר עבודה כתוצאה מתאונה, בתום תקופת המתנה הקבועה בפוליסה. הפיצוי היומי ניתן תקופה כמוגדר בפוליסה., וסכום הפיצויי נבחר על ידי המבוטח עם הפקת הפוליסה.

האם כדאי לעשות ביטוח תאונות אישיות?

ככלל, כשאנו מדברים על עולם ביטוח, שאלת הכדאיות היא מאתגרת. היות ובקרות מקרה ביטוח, היינו שמחים לקבל פיצויי, וכל עוד לא קורה מקרה ביטוח, היינו שמחים לא לשלם את הפרמיה. היות וכל עולם הביטוח מושתת על אי וודאות, להתממשות הסיכון, במידה ואני מעוניינת להקטין את אי הוודאות, אני רוכש ביטוח, אשר יתן לי סעדים כלכליים, במקרה של פוליסת תאונות אישיות, פיצויי כמפורט לעיל.
במידה ויש לי צורך בפיצויי המפורט, כדאי לי לרכוש את הפוליסה.

פוליסות תאונות אישיות ב  – GROWTH FACTOR

חשיבותו של הסעד למקרה של תאנות אישיות, הוסבר על גבי דף זה. במידה ואנו מאתרים כחלק מאיפיון הצרכים של התא המשפחתי, כי קיים למבוטח צורך בסעד האמור, אנו נציע את ההגנה הרלוונטית.

הצטרפו אלינו ותתחילו להרוויח!

דילוג לתוכן