ביטוח חיים/ריסק – הגנה למקרה פטירה

ביטוח חיים  הידוע גם בשם ביטוח ריסק הינו, סעד כלכלי הבא להגן על התא המשפחתי ולהבטיח סכומי כסף למוטבים במקרה פטירה של המבוטח, ובכך להבטיח את המשך החיים הכלכליים של התא המשפחתי, ברמת החיים אותה בחר.

ככל הגנה, המבוטח, מעביר את הסיכון בגין קרות מקרה הביטוח (בביטוח ריסק – מקרה הביטוח הינו מוות), מכתפיו, לכתפיים של החברה המבטחת, בתמורה לתשלום פרמיה חודשית.

מהו סכום ביטוח חיים למקרה מוות המתאים לתא המשפחתי שלי?

בעת בדיקת סכום הביטוח המתאים לכל תא משפחתי, יש לבחון את יכולת ההשתכרות של המבוטח, ושל התא המשפחתי, מוצרים נוספים המבטיחים הגנות במקרה פטירה – כגון קיצבת שארים מקרן פנסיה, ריסק בפוליסת מנהלים, חסכונות פנסיוניים שנצברו, חסכונות פיננסיים, ולאחר שקלול כל הפרמטרים, לבחור את סכום הביטוח הרצויי. סכום הביטוח צריך לספק גם מענה מפני אבדן הכנסה עתידי פרמננטי לרבות הפקדות פנסיוניות, מהם היה נהנה התא המשפחתי עם הגעתו של המבוטח לגיל פרישה.

היות והפרמיה החודשית, אשר משולמת בגין הכיסוי למקרה פטירה, משתנה בהתאם לסכום הביטוח בפוליסה, יש לבחור סכום ביטוח מתאים מבחינה כלכלית, כך שבקרות מקרה פטרה, לא יווצר חוסר כלכלי בתא המשפחתי, ומאידך, בעת תשלום הפרמיה לאורך חייו של המבוטח – יוכל לשאת בפרמיה.

את התאמת סכום הביטוח לכל אחד מבני הזוג, בתא המשפחתי, מומלץ לבצע באמצעות אש מקצוע אשר יודע לשקלל את כלל הפרמרטים הכלכליים אותם יש להבטיח, לצורך המשך קיומו של התא המשפחתי, בעת פטירה של מי מבני הזוג.

באיזה חברת ביטוח לרכוש ביטוח חיים למקרה מוות?

תנאי הפוליסה בביטוח חיים, ביחס לתחומי ביטוח אחרים כגון בריאות או אלמנטרי, הם פשוטים יחסית. כל עוד המבוטח חיי, הוא ישלם את הפרמיה החודשית (או שהפוליסה תסולק והפוליסה תתבטל). במקרה של פטירה, סכום הביטוח הנקוב בפוליסה ישולם למוטבים.

על כן בבחירת מבטח, ישנם 2 פרמטרים מהותיים המשפיעים על תהליך הבחירה:

1. מצב בריאותי של המבוטח – כבכל ביטוח, על מנת להפיק פוליסה, על המבוטח למלא הצהרת בריאות, ולעבור תהליך חיתום. במידה והצהרת הבריאות חלקה, אז הליך החיתום הינו אוטמאטי, וסעיף זה אינו רלוונטי. אך במידה וקיימים אי אילו אירועים או סטטוסים רפואיים בחייו של המבוטח, אזי לכל חברת ביטוח תנאי חיתום  משלה. תנאי החיתום באים לידי ביטויי בתוספת פרמיה – בגין סיכון יחודי נוסף שרואה חברת הביטוח בגין ההיסטוריה הרפואית ומצבו הבריאותי של מבוטח ספציפי.

2. עלות – פרמטר שאותו כולנו בוחנים, בכל מוצר שאנו רוכשים. לכל חברת ביטוח טבלת תעיריפים משתנה בהתאם לגילו של המבוטח, ובהתאם לרצונה לקבל לביטוח, בני גיל מסויים. לכל החברות קיימות גם הנחה בפרמיה החודשית, אשר ניתנת לזמן מוגבל, שלרוב לא עולה על 6 שנים.

לאחר שבחרנו את סכום הביטוח, והבנו מה המצב הבריאותי, GROWTH FACTOR, תוכל בהתאם לניסיוננו, והיכרותנו עם השוק, לכוון לחברת הביטוח הרלוונטית, ולהציע הנחות והטבות, על מנת למצוא את ביטוח החיים המתאים ביותר לתא המשפחתי, הן בעלות השוטפת, הן בתנאי החיתום, והכי חשוב, בהתאמת סכום הביטוח.

ביטוח ריסק משכנתא

בפוליסת ביטוח חיים, משולמים סכומי הביטוח למוטבים, במקרה של פטירה.

ביטוח ריסק משכנתא הינו ביטוח חיים, אשר המוטב בו הינו הבנק.

בעת רכישת נכס נדל"ן, ובעת רכישת משכנתא, רוצה המלווה – הבנק במקרה זה, להבטיח את קבלת ההלוואה במקרה פטירה של המבוטח. אזי, במקרה פטירה, מקבל הבנק את סכום הביטוח, ומשפחת המבוטח נשארת עם הנכס הנדל"ני.

לבנק, המוטב במקרה זה – קוראים מוטב בלתי חוזר. זהו מוטב, אשר לא ניתן להחליפו אלא, בהרשאתו.

דבר נוסף, אשר שונה בריסק משכנתא, לבין ריסק רגיל, הוא סכום הביטוח. בריסק משכנתא קלאסי, סכום הביטוח הינו סכום ביטוח יורד – היות וככל שהינכם מחזירים את המשכנתא בתשלומים חודשיים שוטפים, החוב קטן, ובהתאם קטן גם סכום הביטוח, למקרה פטירה. זאת להבדיל מסכום ביטוח, בביטוח ריסק קלאסי, אשר אינו משתנה עם השנים.

ביטוח ריסק קצבתי

להבדיל מריסק רגיל, אשר משלם את סכום הביטוח באופן חד פעמי, קיימת גם הגנה לריסק קיצבתי. ריסק קיצבתי להבדיל מהריסק הרגיל, ישלם קיצבה (הכנסה חודשית קבועה), עם קרות מקרה ביטוח. רעיונית, זה דומה לפנסיית השארים הקיימת בקרן פנסיה מקיפה. באמצעות הגנה זו יכול להבטיח המבוטח, כי עם פטירתו, יקבל התא המשפחתי, הכנסה חודשית מהפוליסה.

ביטוח ריסק ב – GROWTH FACTOR

כפי שציינו לאורך דפי אתר זה, אנו בונים מערכות יחסים. מערכת יחסים זו באה לידי ביטוי בליויי השוטף של התא המשפחתי בחייו, ובעת פטירתו של מי מבני הזוג. במקרה פטירה, אנו מלווים את התא המשפחתי, במימוש כל הסעדים הכלכליים לו הוא זכאי, מול שלל הגורמים הרלוונטיים.

בתחילתה של מערכת היחסים, אנו נבחן את צרכי התא המשפחתי, נציע את סכומי הביטוח הרלוונטיים. את המבטח הרלוונטי, את הסוג התשלום המועדף (חד פעמי או קיצבתי) ואת הפרמיה המיטבית למבוטח. לאורך חייו של המבוטח, אנו נעדכן בשינויים בתחום, נציע שינויים בפוליסה, בהתאם לשינויים החלים בחייו של המבוטח, ובתא המשפחתי שלו. במקרה של קרות  מקרה ביטוח, אנו נפעל לטובת התא המשפחתי, על מנת לממש זכאותו.

כי ב- GROWTH FACTOR, אנחנו אתכם יחד בחיים ובמוות.

הצטרפו אלינו ותתחילו להרוויח!

דילוג לתוכן